Flexibilitet & handlingsfrihet


En noggrann analys av vilken finansieringsform som bör väljas för en investering är i dag lika självklar som den behovsanalys som görs vid val av maskin. Tillsammans med LHS Maskiner AB kommer Du fram till vilken finansieringsform som passar bäst, med hänsyn tagen till den maskin Du valt.
 

Varför leasing?

Risken för felinvesteringar elimineras med leasing. Med leasing säkerställs företagets balansräkning. Likvida medel kan nyttjas i kärnverksamheten där de gör störst nytta.Leasingobjektet belastar inte företagets balansräkning. Du kan välja en utrustningsanpassad avskrivningstid. Leasing är en fullt avdragsgill kostnad. Ditt rörelsekapital frigörs för åtgärder som gagnar företagets fortsatta framgång och expansion, såsom utbildning, produktutveckling m.m.
 

Leasing

Vi har möjlighet att erbjuda mycket förmånliga leasingavtal. Just nu är ränteläget mycket fördelaktigt och många av våra kunder, både privata och offentliga, väljer att finansiera maskininköpet med leasing. I stället för att lägga ut en större summa så kan Ni sprida kostnaderna under flera år - vanligast är 3 eller 5 år.
 

Handlingsfrihet

När du leasar en maskin innebär det att Du när som helst under avtalsperioden kan byta eller göra kompletteringar. Detta ger Dig handlingsfrihet och innebär att Du alltid kan hålla Dig med en maskin/maskinpark som motsvarar Dina behov. Du investerar i utrustning Du behöver - inte som Du budgeterat för.
 

Förmånlig försäkring

Lägg till detta en mycket förmånlig försäkring med låg premie, låg självrisk och hög ersättningsnivå. Av din leverantör får du utförlig information och en komplett lösning.
 

Samarbetspartners

LHS Maskiner Ab samarbetar med några av de marknadsledande finansieringsbolagen i maskinbranschen. Vi har lång erfarenhet av maskinfinansiering och vi tillsammans med våra samarbetspartners kan att vi kan skräddarsy en optimal finansiering med fördelaktiga villkor.

Öppettider


Mån-Tor 08-17
Fredag 08-16
 

Reservdelar

Mån-Fre 07-16
 

Verkstad

Mån-Tor 07-16

Sundsvall


Besöksadress
Arbetsledarvägen 2
863 41 Sundsvall

Visa på karta

Telefon 060 - 57 72 20
E-post info@lhsmaskiner.se

Se direktkontakter

Stockholm


Besöksadress
Östra Bangatan 2
195 60 Arlandastad

Visa på karta

Telefon 08-506 399 00
E-post info@lhsmaskiner.se

Se direktkontakter

Östersund


Besöksadress
Kolarevägen 12 K
831 72 Östersund

Visa på karta

Telefon 063-660 72 20
E-post info@lhsmaskiner.se